Nagrade TELFOR 2010

Nagrada “ILIJA STOJANOVIĆ” za najbolji naučni rad

U znak sećanja i poštovanja dela prof. dr Ilije Stojanovića, prvog i dugogodišnjeg predsednika Programskog odbora TELFOR-a, Upravni i Programski odbor TELFOR-a ustanovili su NAGRADU “ILIJA STOJANOVIĆ” ZA NAJBOLJI NAUČNI RAD NA TELFOR-u.

Nagradu „Ilija Stojanović“ dodeljuje Programski odbor, na osnovu obrazloženih predloga recenzenata radova, koordinatora sekcija, predsedavajućih sesija i članova Programskog odbora. Nagradu može dobiti samo rad koji je prihvaćen i referisan na TELFOR-u. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Nagradu “ILIJA STOJANOVIĆ” za najbolji naučni rad za 2010. godinu dobili su autori

BRANKO LUČIĆ, NATAŠA VUJNOVIĆ SEDLAR i VLADO DELIĆ

za rad (10.28)

KOMPJUTERSKA IGRA LUGRAM – VERZIJA ZA SLEPU DECU”.

 

Nagrada “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora

Porodica Mirčevski je predložila, a Upravni i Programski odbor TELFOR-a su prihvatili i ustanovili nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora, u znak sećanja i poštovanja stručnog i naučnog dela Blaže Mirčevskog, diplomiranog inženjera elektrotehnike.

Nagradu dodeljuje poseban žiri sastavljen od predstavnika porodice Mirčevski i predstavnika Programskog odbora TELFOR-a. Kao eventualni kandidati za nagradu mogu biti predloženi autori mlađi od 30 godina, pod uslovom da su prvi autori prihvaćenih radova i da su lično referisali svoj rad na TELFOR-u. Predlagači mogu biti recenzenti radova, koordinatori sekcija, predsedavajući sesija, članovi Programskog odbora i članovi žirija. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad MLADOG AUTORA na konferenciji TELFOR 2010 dobila je prvi autor

MARIJA MALNAR

za rad (3.41)

“UPOREDNA ANALIZA HOP COUNTING, ETX, ETT I MIC METRIKE U REALNOM  PROPAGACIONOM OKRUŽENJU JEDNOKANALNE MESH MREŽE”

 

Studentske nagrade “Ilija Stojanović”

TELENOR fondacija dopdelila je nagrade “Ilija Stojanović” za najbolje studentske radove, prezentirane u Studentskoj sekciji na  TELFOR-u 2010  (uručene na danu ETF u Beogradu 2010 godine).

Nagrade su dobili studenti autori

Branko Brkljač, FTN, Novi Sad
 Detekcija ljudi na slikama primenom HOG-LBP obeležja i SVM klasifikatora

Nikola Šobajić, Andrej Savić, ETF, Beograd
Comparison of the event-related desynchronization during self-paced
movement and when playing a Nintendo Wii game

Milomir Petrović, ETF, Beograd
„Uticaj neželjenih sprega na karakteristike meandriranog Čebiševljevog transformatora impedanse

Novi naučni časopis
TELFOR Journal

Organizatori

Plakat 2011

plakat11