Važni datumi

Produženi rok za predaju kompletnih radova
10. oktobar 2011.
Obaveštenje o eventualnom odbijanju rada
31. oktobar 2011.
Objavljivanje preliminarnog programa TELFOR-a
10. novembar 2011.
19. TELFOR 2011, SAVA CENTAR, Beograd
22-24. novembar 2011.
SVEČANO OTVARANJE TELFOR-a.
22. novembar 2011, 10:30č

Novi naučni časopis
TELFOR Journal

Organizatori

Plakat 2011

plakat11